Dostava v 2-3 delovnih dneh.

100% garancija na zadovoljstvo.

Brezplačna dostava za naročila nad 30 €.

Pomoč: (Pon - Pet: 8.00 - 16.00) 0590 82 770

Splošni pogoji in pravila sodelovanja v izzivu in nagradni igri NAJVEČJI BREZPLAČNI IZZIV ZA VAŠO POPOLNO PREOBRAZBO!

1. Splošno

Organizator izziva in nagradne igre z naslovom: »NAJVEČJI BREZPLAČNI IZZIV ZA VAŠO POPOLNO PREOBRAZBO« je družba  SENSILAB d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju tudi: Sensilab).

Pogoji in način sodelovanja v nagradni igri so v celoti objavljeni na spletni strani: https://www.tummytox.si/splosni-pogoji-in-pravila-izziv

Izziv in nagradna igra potekata od 1. 2. 2018 od 00:00 do vključno 31. 5. 2018 do 23:59 na spletni strani: https://www.tummytox.si/preobrazba-2018

2. Definicije pojmov

2. 1 Udeležba v izzivu

Udeleženci izziva, kjer organizator zbira in obdeluje podatke o hujšanju, so lahko fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki želijo sodelovati v izzivu, se strinjajo s pogoji sodelovanja ter v celoti izpolnijo objavljen obrazec.

Fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, mlajše od 18 let, lahko v izzivu sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

V izzivu ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani, uporabniki družinskih bonusov zaposlenih v Sensilab, d. o. o. in druge osebe, ki so vključene v organizacijo tega izbora.

2. 2 Udeležba v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodeluje fizična oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki bo vpisala na spletni strani https://www.tummytox.si/preobrazba-2018, zahtevane podatke, se strinjala s pravili in pogoji za sodelovanje v nagradni igri ter ob koncu izziva navedenega v 2.1 poslala svojo fotografijo celotnega telesa s kartončkom z napisom "BEFORE" (Prej), ki označuje obdobje pred začetkom hujšanja pod pogoji izziva in svojo fotografijo celotnega telesa s kartončkom z napisom  "AFTER" (Potem), ki označuje obdobje po koncu hujšanja pod pogoji izziva navedenega v 2.1 Pošiljanje fotografij "BEFORE" (Prej) in "AFTER" (Potem) je možno do 6. 6. 2018 do 23:59. Fotografiji za oddajo sta lahko v formatu jpg. ali png., vsaka v maksimalni velikosti 2 MB.

Fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri pod pogoji iz prejšnjega odstavka sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov. Tega naj starši oziroma zakoniti zastopniki pred začetkom sodelovanja mladoletne osebe v nagradni igri posredujejo na elektronski naslov: info@tummytox.si

Vsak udeleženec lahko sodeluje le enkrat. Po vsakem prijavljenem delu udeleženec na elektronski naslov, ki ga je zapisal v prijavi, prejme potrdilo o uspešno oddanem delu.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani, uporabniki družinskih bonusov zaposlenih v Sensilab, d. o. o. in druge osebe, ki so vključene v organizacijo tega izbora.

Organizator nagradne igre nepopolnih prijav ne bo upošteval.

Vsi, ki bodo izpolnili pogoje navedene pod 2.2, bodo sodelovali v žrebanju za nagrado v višini 1.000€.

3. Uporaba in objava slikovnega materiala in osebnih zgodb udeležencev 

Ves prejet slikovni material in osebne zgodbe udeležencev lahko Sensilab uporabi na svoji spletni strani: https://www.tummytox.si/ in na ostalih lastnih komunikacijskih kanalih Sensilaba. 

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo, da se njihovo ime, priimek, kraj, elektronski naslov, davčna številka v primeru, da so nagrajeni in drugi podatki (v nadaljevanju tudi: podatki), ki jih udeleženci nagradne igre navedejo v prijavi, posredujejo organizatorju ter se strinjajo, da se njihovi podatki objavijo na spletni strani organizatorja.

Organizator si pridržuje pravico, da fotografije, ki so žaljive, diskriminatorne, zlonamerne, nespodobne, obrekljive, sovražne, grozeče, vulgarne in/ali napeljujejo k sovraštvu, nasilju, razširjanju in izražanju rasne, narodnostne, verske ali spolne nestrpnosti, vsebujejo simbole, znake, ki simbolizirajo totalitaristične režime, ali kako drugače vznemirjajo ljudi in/ali so po presoji organizatorja neprimerne za objavo, izbriše iz svojega strežnika. Tovrstnih fotografij organizator ne bo objavil.

Fotografije izražajo stališča udeležencev izziva in nagradne igre, ne organizatorja Sensilab.

4. Izbor nagrajencev

Izmed vseh prijavljenih udeležencev, ki bodo v nagradni igri sodelovali pod pogoji iz 2.2, bo družba Sensilab d.o.o. v sestavi 3-članske komisije predstavnikov Sensilaba dne 15. 6. 2018  v prostorih družbe v Ljubljani izžrebala nagrajenca oziroma nagrajenko (v nadaljevanju za oba spola tudi: nagrajenec).

Nagrajenec bo do najkasneje dne 20. 6. 2018 objavljen spletni strani https://www.tummytox.si/novoletni-izziv

Nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščen na elektronski naslov, naveden v njegovi prijavi, najkasneje v osmih dneh po izboru. V primeru, da se v tem roku ne odzove, izgubi pravico do nagrade. V kolikor prvi izbrani nagrajenec ne bo prevzel nagrade, se bo v roku 8 dni po preteku roka za prevzem nagrade ponovno sestala komisija ter ponovila žrebanje z določbami pod 4. Slednje se lahko ponavlja, dokler nagrada ne bo podeljena izžrebanemu nagrajencu, ki bo pravočasno prevzel nagrado.

5. Nagradni sklad

Nagrado  v višini 1.000,00 EUR podarja podjetje Sensilab d. o. o.,  Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana. Ker vrednost nagrade presega 42,00 EUR, dohodnino plača prejemnik nagrade.

6. Obveznosti prijavljenih oseb na nagradno igro

Organizator si pridržuje pravico, da udeležencu ne podeli nagrade, če:

  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov in poštenem sodelovanju,
  • se ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s splošnimi pogoji in pravili,
  • če nagrajenec ne navede pravilnih osebnih podatkov in/ali ga ni mogoče obvestiti o izidu.

Udeleženci, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, bodo izločeni že pred žrebom.

7. Zasebnost in varstvo podatkov

Vsak udeleženec organizatorju dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 ). Organizator zagotavljata varstvo osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo.

Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o brezplačnem izzivu, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih ter za druge trženjske namene. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.

8. Pritožbe in reklamacije

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: info@tummytox.si. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da bodo odpravljene v zakonsko določenem času in o tem obvestila udeleženca.

Za vse spore je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, v Republiki Sloveniji.

9. Spremembe nagradne igre

Organizator izbora lahko v vsakem trenutku spremeni zasnovo ter pravila in pogoje izbora, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti.

Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o kakršnikoli spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil. V primeru spremembe pravil lahko udeleženci prostovoljno odstopijo od sodelovanja v nagradni igri in sicer tako, da prenehajo z izpolnjevanjem pogojev za sodelovanje v nagradni igri.

10. Končne določbe

Organizator izbora ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju izbora.

Udeležencem izbora sta ves čas zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu: info@tummytox.si

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z izborom in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija organizatorja.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s tem izborom ter z njim povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

Pravila izbora so ves čas trajanja nagradne igre dostopna na spletni strani https://www.tummytox.si/preobrazba-2018

V Ljubljani, 1. februar 2017